Dela med flera, signera elektroniskt med BankID

Den kostnadsfria tjänsten min.ebox.nu låter dig dela dokument och meddelanden med flera personer.

Du loggar in med BankID, ingen registrering krävs.
Skapa ditt meddelande och ladda upp filer om du vill, en unik länk skapas till ditt meddelande som du sedan kan dela med hjälp av din mail eller sociala medier. De som följer din länk loggar in med BankID för att kunna läsa ditt meddelande och även signera det.

Idrottsföreningen

Dela protokollet med styrelsen. Eller kallelsen. Rätt mottagare kan låsa upp och signera dokumentet med BankID. Funkar förstås lika bra för bostadsrättsföreningen. Så här jobbar Amatörteaterns riksförbund.

Online-köpet

Ladda upp ditt kontrakt på min.ebox.nu. Signera med BankID. Den andra parten identifierar sig och skriver under med BankID. Klart. Så här slipper du bli lurad, vi bjuder på bästa tipsen.

Privata bilder

Privata bilder kommer inte på villovägar. Ladda upp på min.ebox.nu och rätt mottagare låser upp med BankID.

Frågor och svar

Är tjänsten verkligen gratis?

Ja, vi tycker att alla borde ha rätt till en enkel och pålitlig digital plattform för att på ett säkert sätt kunna utbyta information, dokument och elektroniska signaturer. Och om du gillar tjänsten men vill ha mer funktioner så hoppas vi att du tittar på våra företagstjänster.

Vad händer med mina personuppgifter på den här sajten?
Inga uppgifter lagras utom det du själv kan se (fullständigt namn och personnummer).
Inga uppgifter visas för någon utom för andra användare, efter att du uttryckligen godkänt det.
 
Vi använder inte dina personuppgifter någonstans utom till dina egna meddelanden.
Vilken webbläsare kan jag använda?

Webbläsaren Internet Explorer 11 och nyare.

Microsoft Edge

Safari, Firefox, Opera och Chrome stöds på Mac och PC

Vilka filer kan jag bifoga?

Man kan bifoga alla sorters filer, men bara PDF-filerna kan signeras.

Hur tar jag bort ett meddelande?

Klicka på soptunnan, observera att du endast tar bort din kopia, övriga deltagare har kvar sina.
Det gäller även om det var du som skapade meddelandet från början.
Om du raderar ett meddelande som du har skapat, så raderas även länken samtidigt.

Vad händer om jag raderar länken?

När du raderar länken så kan inga nya deltagare få tillgång till ditt meddelande. Befintliga deltagare påverkas inte.
Du kan skapa en ny länk om du vill bjuda in fler deltagare.
Om du raderar ett meddelande som du har skapat, så raderas även länken samtidigt.

Kan jag stänga möjligheten till signering?

Javisst, klicka på knappen för att ändra signering till ”Nej”

Går det att ladda ner det signerade dokumentet?

Ja, klicka på filen i meddelandet. Alla som signerat kan ladda ner dokumentet, det gäller även den som skapat meddelandet. Detta för att förhindra phishing av personuppgifter, man kan inte ta del av någons personuppgifter utan att själv lämna ut sina egna.
Alla signaturer samlas i en fil som uppdateras varje gång någon ny person signerar, så kolla att alla skrivit på innan du laddar ner filen.

Kan jag skicka länken härifrån?

Nej, skicka länken med hjälp av din egen mail, mobil eller sociala nätverk till de personer som du vill dela ditt meddelande med.

Kan folk svara?

Nej, här finns inga konton eller kontouppgifter. Använd samma kontaktväg som när du fick länken för att kontakta den person som skickade länken till dig.

Ögat – vad är det?

Vi skickar inte personnummer i klartext över nätet, så vill man se en deltagares personnummer får man klicka på ”ögat” och då visas en bild av personnumret. Om en deltagare valt att inte dela sitt personnummer finns inget ”öga” att klicka på.

Kan jag ta bort mig själv från tjänsten?

Den här tjänsten är helt fri från konton, radera bara alla meddelanden och logga ut.

Max storlek på uppladdad fil för signering?

Max 7MB kan pdf-filen vara som du vill signera.

Om man får felmeddelande när man öppnar filen i Adobe?

Du behöver kanske uppdatera din version av Adobe. Om det inte räcker kan du läsa här om hur inställningarna ska vara i Adobe för att den ska läsa både AATL och EUTL.

Svar på frågan om - 7§ i Årsredovisningslagen om elektronisk underskrift

Våra tjänster uppfyller kraven i 7§ (se nedan) detta då vi via kopplingen till BankID erhåller en avancerad elektronisk signering.

Om årsredovisningen upprättas i elektronisk form, ska den undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Saknar du svar på någon fråga?