Dela med flera, signera elektroniskt med BankID

Den kostnadsfria tjänsten min.ebox.nu låter dig dela dokument och meddelanden med flera personer.

Du loggar in med BankID, ingen registrering krävs.
Skapa ditt meddelande och ladda upp filer om du vill, en unik länk skapas till ditt meddelande som du sedan kan dela med hjälp av din mail eller sociala medier. De som följer din länk loggar in med BankID för att kunna läsa ditt meddelande och även signera det.

Support ingår inte i de kostnadsfria tjänsterna
Se nedan en enkel guide för att skapa ett meddelande, kika även på Frågor och Svar längst ner om du har funderingar.

Idrottsföreningen

Dela protokollet med styrelsen. Eller kallelsen. Rätt mottagare kan låsa upp och signera dokumentet med BankID. Funkar förstås lika bra för bostadsrättsföreningen. Så här jobbar Amatörteaterns riksförbund.

Online-köpet

Ladda upp ditt kontrakt på min.ebox.nu. Signera med BankID. Den andra parten identifierar sig och skriver under med BankID. Klart. Så här slipper du bli lurad, vi bjuder på bästa tipsen.

Privata bilder

Privata bilder kommer inte på villovägar. Ladda upp på min.ebox.nu och rätt mottagare låser upp med BankID.

En enkel guide för att dela ett dokument för signering

Skapa nytt meddelande – bifoga fil

När meddelandet är klart att dela – signera själv

Min_ebox steg 2

När meddelandet signerats – ladda ner filen

Min_ebox steg 3

Frågor och svar

Det ingår inte support i våra kostnadsfria tjänster. Här hittar du svaren på dina funderingar.

Är tjänsten verkligen gratis?

Ja, vi tycker att alla borde ha rätt till en enkel och pålitlig digital plattform för att på ett säkert sätt kunna utbyta information, dokument och elektroniska signaturer. Och om du gillar tjänsten men vill ha mer funktioner så hoppas vi att du tittar på våra företagstjänster.

Vad händer med mina personuppgifter på den här sajten?

Hela vår plattform ligger på Googles molntjänst inom EU. Lagringsytorna där våra data ligger är krypterade av Google. All Google utrustning ligger inom EU och datan är tryggad av EUs standardavtalsklausuler för GDPR och är därigenom lagligt sett skyddat mot jurisdiktion utanför EU.
Inga uppgifter lagras utom det du själv kan se (fullständigt namn och personnummer). Inga uppgifter visas för någon utom för andra användare, efter att du uttryckligen godkänt det. Vi använder inte dina personuppgifter någonstans utom till dina egna meddelanden.
Vi har automatisk radering på min.ebox efter två år. Om du vill komma åt gamla jobb, vi visar 50 åt gången så måste du radera ovanstående.
Då dyker gamla jobb upp. Det är en gratistjänst för signatur, inte för dokumenthantering. Vi rekommenderar alltid att man laddar ner avtalen när de är signerade och klara.

Vilken webbläsare kan jag använda?

Webbläsaren Internet Explorer 11 och nyare.

Microsoft Edge

Safari, Firefox, Opera och Chrome stöds på Mac och PC

Vilka filer kan jag bifoga?

Man kan bifoga alla sorters filer, men bara PDF-filerna kan signeras.

Hur tar jag bort ett meddelande?

Klicka på soptunnan, observera att du endast tar bort din kopia, övriga deltagare har kvar sina.
Det gäller även om det var du som skapade meddelandet från början.
Om du raderar ett meddelande som du har skapat, så raderas även länken samtidigt.

Kan jag skicka länken härifrån?

Nej, skicka länken med hjälp av din egen mail, mobil eller sociala nätverk till de personer som du vill dela ditt meddelande med.

Vad händer om jag raderar länken?

Klicka på kugghjulet Min.ebox kugghjuletför att radera länken.
När du raderar länken så kan inga nya deltagare få tillgång till ditt meddelande. Befintliga deltagare påverkas inte.
Du kan skapa en ny länk om du vill bjuda in fler deltagare.
Om du raderar ett meddelande som du har skapat, så raderas även länken samtidigt.

Kan man skydda länken med lösenord?

Klicka på kugghjulet Min.ebox kugghjuletför att sätta ett lösenord på länken.
Mottagaren måste ange lösenordet för att kunna se meddelandet, skicka lösenordet separat.
min.ebox - länkinställningar

Kan man sätta en giltighetstid på länken?

Klicka på kugghjulet Min.ebox kugghjuletför att sätta en giltighetstid på länken. Länken är öppen fram TILL angivet datum, du kan ändra datumet när du vill.
min.ebox - länkinställningar

Kan jag stänga möjligheten till signering?

Javisst, klicka på knappen för att ändra signering till ”Nej”

Går det att ladda ner det signerade dokumentet?

Ja, klicka på filen i meddelandet. Alla som signerat kan ladda ner dokumentet, det gäller även den som skapat meddelandet. Detta för att förhindra phishing av personuppgifter, man kan inte ta del av någons personuppgifter utan att själv lämna ut sina egna.
Alla signaturer samlas i en fil som uppdateras varje gång någon ny person signerar, så kolla att alla skrivit på innan du laddar ner filen.

Ladda ner – skriv inte ut

Om din webbläsare öppnar PDF:er istället för att ladda ner direkt. tänk på att välja “Ladda ner” och inte “Skriv ut som PDF”. Skriv ut-alternativet tar bort signaturdatat som vi bakat in i filen och gör att den inte längre kan användas som bevis för signeringen.

Ladda ner - skriv inte ut

Kan folk svara?

Nej, här finns inga konton eller kontouppgifter. Använd samma kontaktväg som när du fick länken för att kontakta den person som skickade länken till dig.

Ögat – vad är det?

Vi skickar inte personnummer i klartext över nätet, så vill man se en deltagares personnummer får man klicka på ”ögat” och då visas en bild av personnumret. Om en deltagare valt att inte dela sitt personnummer finns inget ”öga” att klicka på.

Kan jag ta bort mig själv från tjänsten?

Den här tjänsten är helt fri från konton, radera bara alla meddelanden och logga ut.

Max storlek på uppladdad fil för signering?

Max 7MB kan pdf-filen vara som du vill signera.

Hur verifierar man att filen är korrekt signerad?

Alla PDF-läsare som verifierar mot EU:s trust list EUTL kan verifiera våra signerade filer, den allra vanligaste är Adobe Reader.
Om du öppnar filen i Adobe så kommer det visas en banner överst som berättar att filen och dess signaturer är korrekta, det ser ut så här:
Verifierad signatur i Adobe

I vissa versioner av Adobe Reader visas ett felmeddelande om att certifikatet är ogiltigt, detta är ett känt fel som du kan läsa mer om i Adobes community. Det innebär att Adobe bara validerar mot sin egen “trust list” AATL, medan vårt certifikat är EU-godkänt och måste valideras mot EUTL.
Vi har startat en supporttråd där som man kan följa för att få uppdateringar. Någon har också fått hjälp via denna tråden.
Detta innebär inte att det är något fel på din signerade fil.

Du kan även validera den på vår egna valideringssida.

Om man får felmeddelande när man öppnar filen i Adobe?

I vissa versioner av Adobe Reader visas ett felmeddelande om att certifikatet är ogiltigt, detta är ett känt fel som du kan läsa mer om i Adobes community. Det innebär att Adobe bara validerar mot sin egen “trust list” AATL, medan vårt certifikat är EU-godkänt och måste valideras mot EUTL.
Vi har startat en supporttråd där som man kan följa för att få uppdateringar. Någon har också fått hjälp via denna tråden.

Detta innebär inte att det är något fel på din signerade fil, men om du vill dubbelkolla så kan du även validera den på vår egna valideringssida.

Svar på frågan om - 7§ i Årsredovisningslagen om elektronisk underskrift

Våra tjänster uppfyller kraven i 7§ (se nedan) detta då vi via kopplingen till BankID erhåller en avancerad elektronisk signering.

Om årsredovisningen upprättas i elektronisk form, ska den undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Hur många PDF:er kan jag skicka för signering i samma utskick?

En PDF åt gången kan du skicka för signering.

Måste jag som gjort jobbet signera dokumentet?

Ja, du som skapar jobbet måste signera själv för att komma åt alla andras signeringar. Efter det kan du ladda ner det signerade dokumentet.

Hur vet jag att alla har signerat?

Du måste logga in för att hålla koll på vilka som signerat din PDF. Vi skickar inte ut notiser när mottagarna har signerat.

Om jag råkar stänga webbläsaren innan jag laddat ner filen?

Alla dina meddelanden, både skickade och mottagna ligger kvar kopplade till din BankID-inloggning. Så logga in igen på https://min.ebox.nu så hittar du alla meddelanden och signerade filer där tills du själv raderar dem.

Saknar du svar på någon fråga?