Detta är en kostnadsfri tjänst från TellusTalk

Vi kan bygga en sida till dig också, som är integrerad med våra tjänster. 

Elektronisk signering av fullmakt

till årsstämma i bostadsrättsföreningar

För att stadgeändringar skall kunna godkännas vid en ordinarie stämma krävs att alla medlemmar är närvarande och att alla röstar ja till ändringarna. Det kan också ske genom fullmakt. Om full uppslutning inte sker måste en extrastämma hållas. Det kan ske tidigast en månad efter ordinarie stämma. På både ordinarie- och extrastämma krävs att minst 75% av medlemslägenheterna röstar ja.

Regler för röstning: På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Medlem får utöva rösträtt genom ombud och då genom, av medlem undertecknad, fullmakt.

Fyll i – förhandsgranska – signera med BankID – spara

När du sparat den signerade filen skickar du den själv till ombud eller styrelsen.

De uppgifter du matar in i formuläret sparas inte längre än det tar att skapa och presentera det signerade dokumentet för dig, sedan raderas de.

Detta blir en juridiskt bindande underskrift i form av en PDF. Här kan man läsa mer om juridik och elektronisk signering.

  • Fullmakt

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • angående de stadgeändringar som presenterats vid kallelsen till ordinarie årsstämma. Fullmakten gäller även för en extra årsstämma om det behövs för att rösta om föreslagna stadgeändringar.
  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Elektronisk signering med BankID är lika juridiskt bindande som en fysisk påskrift. Att signaturen är giltig kan man enkelt kolla genom att öppna PDF:en i t.ex. Adobe Acrobat Reader.

Vi har fler kostnadsfria tjänster:

Har du fått en PDF att skriva på? Det kan du göra enkelt på elektronisksignering.se/signera-direkt

Är ni fler som ska skriva på? Då är elektronisksignering.se/signera-flera helt rätt. Perfekt för att undvika bedragare vid distansköp mellan privatpersoner, så slipper du bli lurad på den där dyra sadeln.

Nyfiken?

  • Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!