08-509 126 00 sales@tellustalk.com

Hästägarförsäkran – jag intygar att min häst är frisk

 • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ

 • Som ägare, ryttare eller ryttares målsman på hästen/ponnyn
 • intygar jag på heder och samvete att hästen under de senaste tre veckorna, räknat från denna dag:
  - inte visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom,
  - inte varit uppställd i stall, där smittsam hästsjukdom mig veterligen förekommit, samt
  - ej heller på annat sätt varit i kontakt med häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft någon smittsam sjukdom,
  - är erforderligt tränad för deltagande samt i övrigt mig veterligen fullt frisk,
  Från denna dag garanterar jag att dessa punkter gäller även från denna dag fram till datum för deltagande i det arrangemang denna hästägarförsäkran gäller.

 • Accepterade filtyper: pdf.
 • Jag försäkrar även med heder och samvete att jag förbinder mig att följa arrangörens lokala föreskrifter kring aktiviteten som jag bifogat ovan.  När du klickar på "Förhandsgranska" skickas du till en annan sida där du kan signera med BankID.