Välj en sida

Kostnadsfri signering

för privatpersoner och företag

Signering för företag

med mer funktionalitet

Nu när det är enkelt att begära och få en underskrift börjar man minnas alla de gånger man önskat att man haft en. För det är inte bara rena avtal man vill vara ense om.

Vem är du?
Hur vet du att den du kommunicerar med verkligen är den som den utger sig för att vara? Över internet kan det idag vara svårt att avgöra. Med en BankID-signatur så kan du känna dig säker.

Först till kvarn
Ibland finns det inte så att det räcker till alla. Det kan röra sig om platser på ett seminarium, biljetter, antal erbjudanden, bemanning, tidbokning med mera. Vad mycket tid man sparar om man slipper sköta det manuellt.

Alla kan ha en åsikt
En omröstning, men alla har bara en röst var. Systemet håller ordning på om man är röstberättigad och att man bara använder sin röst en gång.

Vem sa vad?
När jobbet väl är klart är det inte sällan att en diskussion uppstår om vad det egentligen var som skulle göras, och hur. Begär en signatur innan jobbet utförs.

Jag har förstått instruktionerna
Hur ska medicinen tas? Hur ska utrustningen användas? Låt mottagaren bekräfta att de har läst och förstått instruktionen.